ASIKKALAN PURSISEURA – yhdessä enemmän

Suomen Purjehdus ja Veneily -yhdistykseen kuuluva Asikkalan Pursiseura (APS) on perustettu vuonna 1962. Seuran tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä.

Jäsenmäärä on noin 260 henkilöä, joilla on hallinnassaan seuraan rekisteröityjä moottoriveneitä 60 ja purjeveneitä 50.

Veneilemme pääasiassa puhdasvetisellä Päijänteellä, mutta kanavien kautta käydään myös muilla Kymijoen vesistön vesialueilla. Iso määrä jäsenistä omaa laajaa veneilyosaamista ja pätevyyksiä sekä kokemusta Itämerellä, Välimerellä ja valtamerillä.

Pursiseuralla on omistuksessaan viihtyisä tukikohta Pirttisaaressa, Tehinselän eteläosassa Päijänteellä. Pirttisaaressa on 15 poijua, vankka laituri, sauna, grillikota, astioiden pesupaikka, pursitupa ja asianmukaiset käymälät. Liikkuminen tukikohdassa tapahtuu metsäsiltoja pitkin.

Jäsenten veneiden kotisatamapaikkoja on Asikkalan lisäksi mm. Padasjoella. Seuran jäsenille veneiden talvisäilytys on järjestetty Kuotaan rannassa, josta yhteislaskut ja -nostot on kätevä suorittaa.

Seura järjestää veneilyharjoituksia sekä -kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa sekä pyrkii herättämään veneilyharrastusta. Seuran juniorityöstä vastaa ennen kaikkea Etelä-Päijänteen Jollakeskus (EPJ). Jollakeskuksen toiminnasta vastaavat yhteistyössä Asikkalan Pursiseura, Heinolan Pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden Purjehdusseura sekä Tehin Pursiseura.

Jäsenten yhteenkuuluvuutta pyritään ylläpitämään pienimuotoisilla tapahtumilla (mm. juhannus, mastonkaato, koulutukset) ja yhteisillä talkoilla.

Nähdään Pirttisaaressa.

Etusivun taustakuva (c) H. Ilonummi

Tapahtumat

Ajankohtaista

KUOTAASTA VENEET NOSTETTAVA 24.10 MENNESSÄ:

Asikkalan kunta teettää Kuotaan satamassa ruoppauksen, jossa kunnostetaan tuloväylä veneenlaskuluiskaan sekä nostopaikalle.

Ruoppaus on tarkoitus aloittaa viikolla 43 tai 44, mikäli pyydetyt tarjoukset täyttävät työlle asetetut vaatimukset ja työn pitäisi valmistua purjehduskauden alkuun 2022.

Veneiden nosto tulee suorittaa sunnuntaihin 24.10.2021 mennessä.

Sataman ruoppaus tulee estämään sataman käytön sekä pääsyn sataman parkkialueille.

SPV:n ajankohtaiset uutiset

Kuotaasta veneet nostettava ylös 26.10 mennessä sataman ruoppauksen takia