Kotahanke

Lokakuu 2020

ME – peruskorjaamme kodan

Taustaa

Asikkalan Pursiseuran hieno grillikota on pääosiltaan purettu. Kota alkoi olla kiistämättä peruskorjauksen tarpeessa palveltuaan hyvin seuran jäsenten ja vieraiden tarpeita jo melkein 40 vuotta. Asikkalan Pursiseura (APS) tulee juhlistamaan 60-vuotista toimintaansa elokuussa 2022, ja katsoo tulevaisuuteensa luottavaisin silmin. Niinpä me peruskorjaamme kodan. 

Kohdeinfo

Peruskorjauksen jälkeen kota pysyy pääosin nykyisen kokoisena ja muotoisena. Seinät nostetaan betonivaluharkoilla ja hirsikehikolla kauttaaltaan ikkunoiden ylätason päälle. Kodan sisällä olevat suuret kivenlohkareet poistetaan. Kodan käyttötila suurenee ja katon kaltevuus loivenee.

Nykyinen grilli ja huuva jäävät käyttöön (tuunattuna; perinteinen tuulipiipunhattu, iso eristetty hormi, korvausilman syöttö). Kodan järvenpuoleiseen seinään asennetaan lasista tai UV-suojatusta polykarbonaatista panoraamaikkunat  ja metsänpuoleiselle seinälle matalat ikkunat . Lattia rakennetaan paloturvalliseksi vaaleista pesubetonilaatoista, jotka on helppo hoitaa. Seinän yläpuolelle kytketään epäsuorat valot ja vanhat puupalkkivalot säilytetään. Mahdollisesti laitettavaan palosuojamaalilla käsiteltävään harvarimoitettuun kattoon nikkaroidaan tähtikuvioita LED-lampuista.

Kodan kalustamiseen lisätään seinäkello, keittiötaso (ml. pistorasia, valo), kaapisto ja kaasugrilli. Myös vesi- ja viemärivaraukset asennetaan, mutta niiden käyttöönotosta päätetään erikseen.

Grillikotaan asennetaan räystäät, räystäskourut ja salaojat sekä mahdollisesti sadevesijärjestelmä. Kodan katto rakennetaan alushuovan päälle mustasta palahuovasta ja katolle asennetaan aurinkopaneeli (kuten vanhassa). Kotaan asennetaan myös puinen lasillinen pariovi.

Kodan alapuolelle tehdään terassi klaffipöytineen, penkkeineen ja baaritasokaiteineen. Alaterassi toimii samalla kulkuväylänä puuvarastoon ja seuran pienveneille.

On mahdollista, että edellä kuvattuun kohdeinfoon tehdään tarvittavia muutoksia.

Seuran kodan tavoiteltava lopputulos jäljittelee mutterin muotoista veistettyä Anttolanhovin Kotaravintolaa.

Tämän hetkinen (16.10/2020) työvaihe ja välittömät jatkotoimenpiteet

Kodan peruskorjaustarpeesta on puhuttu jo useita vuosia. Käynnistyksen hidastavana tekijänä on arvioitu olevan varttikatteen hävittämiseen liittyvä hankaluus tai purkamisen korkeat kustannukset ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta.

Katon purkumahdollisuuden alustavan selvityksen jälkeen (7.8.2020) ja seuran tulevan 60-vuotisjuhlan aktivoimana alkoi innostus kodan peruskorjaukseen kasvaa ja konkretisoitua alustavilla luonnospiirustuksilla. Luonnoksia esiteltiin ahkerasti saaressa käyneille useille seuran jäsenille. Erityisesti vanhemman jäsenistön hyväksyntää haettiin. Samalla kyseltiin jäsenten toiveita ja kartoitettiin alustavaa talkoohalukkuutta. Vastustusta hankkeelle ei ilmaantunut ja talkoohenkeäkin oli aistittavissa. Seuraavaksi selvitettiin rakennuslupa-asiat (11.8.2020), joiden osalta ei ollut toimenpidetarpeita. Selvitysten jälkeen alkoikin jo pian puita kaatua, kun hyvin paikallinen ”Paavo-myrsky” iski Pirttisaareen (21.8.2020).

Tätä artikkelia kirjoitettaessa on ahkerien jäsenten toimesta kodan rakentamiseen arvioitu määrä hirsiä kaadettu (14 kpl), karsittu, kuorittu, pinottu ja kyllästetty sekä piha-alue siistitty hakkuujätteistä. Lisäksi isoimpien kivien murskaaminen ja kantojen pois kaivaminen on käynnistetty (5.9.2020), mutta kesken. Kodan kattomateriaali purettiin 18.9.2020 ja seinät 27.9.2020. Varttikatelevyt toimitettiin m/s Roopettaren kyydissä saaresta Kuotaaseen, josta edelleen Lahden kaatopaikalle 30.9.2020 – ja näin saatiin katonpurkuprojekti päätökseensä.

Talkoohenkilöiden työpäivien määrä oli reilusti yli sadan (100) kuluneen yhdeksän viikon aikana, mikä on vaatimattomallakin päiväpalkalla jo viisinumeroinen summa rahaa! Puhumattakaan kustannuksista, jotka omalla työllä säästettiin purkamalla katto ja poraamalla panosreiät (noin 40 kpl) kallioon ja kiviin. Iso kiitos jo tässä vaiheessa työhön osallistuneille!

Hallitus on käsitellyt asiaa virallisissa kokouksissaan ja nimennyt hankkeen iskuryhmän: Kari Melanen (projektin johtaja), Hannu Tommola (työnjohtaja), Jani Rantanen (rakennesuunnittelija) ja Matti Lehtinen (kenttäjohtaja).

Välittömät jatkotoimenpiteet ovat hankkeen ja sen budjetin hyväksyttäminen seuran jäsenillä sääntömääräisessä vuosikokouksessa (28.11.2020, Vääksy) sekä hankkeen kirjaaminen seuran toimintasuunnitelmaan vuosille 2021 - 2022.

Aikataulu

Me haluamme peruskorjattavan kodan olevan valmis viimeistään purjehduskauden 2022 juhannukseen mennessä, ja ennen seuran tasavuotisjuhlia. Kota on mahdollista saada valmiiksi jo vuonna 2021, mutta se edellyttää paljon talkootyövoimaa ja riittävää rahoituspohjaa. Karkea rakennusaikataulu (ajat valmista pvm mennessä):

-       kallion ja kivien räjäytykset      sekä louheen raivaus 15.5.2021

-       rakennustarvikkeet saaressa ja niiden järjestely 25.5.2021

-       anturapohjan tasaus  1.6.2021

-       perustukset (betonivaluharkkoseinä)     15.6.2021

-       juhannusviikko taukoa                                                                                                                                   - - - - - - -

-       hirsikehikon veisto (veistäjät saaressa 28.6. - 4.7.2021)  4.7.2021

-       katon asennus  15.7.2021

-       sisä- ja sähkötyöt   1.8.2021

-       ikkunoiden ja parioven asennus   15.6.2022

-       lattian asennus  15.6.2022

-       kalustaminen    15.6.2022

Meidän oma työpanos ja ostopalvelut

Hirsikehikko teetetään omista hirsistä ammattiveistäjillä ja työn johtamisesta maksetaan käypä korvaus eri sopimuksen mukaan. Muuten työt tehdään seuran omilla talkoilla. Hankkeen iskuryhmä koordinoi kodan rakentamista.

Rakennustyöt koordinoidaan Asikkalan Pursiseuran verkkosivun ja Facebook-sivun kautta sekä itse rakentaminen kenttäjohdolla paikan päällä. Talkootyön organisoimisen perusajatuksena on, että jokainen voi erikseen ilmoittaa hankkeen projektin johtajan hallinnoimaan kalenteriin itselleen sopivat talkoopäivät (kari.melanen@outlook.com).

Seuran nuoremman ikäryhmän, alle 70-v. ;-), osallistuminen hankkeeseen katsotaan hyvänä keinona sitoutua entistä tiiviimmin jäsenenä seuraan, sekä erityisenä kunnianosoituksena ja arvostuksena Pirttisaaren vanhempaa rakentajasukupolvea kohtaan.

Logistiikka ja rakentaminen

Talvella ja keväällä ostettavat rakennustarvikkeet, työvälineet ja mahdolliset suuret koneet kootaan välivarastoon Kuhmoisiin ja kuljetetaan lautalla saareen heti, kun se palveluntarjoajalle sopii (<25.5.2021). Kodan rakennustarvikkeiden kuljetuksen yhteyteen harkitaan saunan polttopuukuorman hankkimista.

Pirttisaaren tukikohtaan pyritään järjestämään grillikodan rakentamisen ajaksi (teltta)katos, johon sijoitetaan kaasugrilli. Kaasugrilli sijoitetaan aikanaan valmistuvaan kotaan.

Pursitupa on varattu talkooväen yhteiskäyttöön veloituksetta koko purjehduskaudelle 2021. Pursitupa on varattu ainoastaan hirrenveistäjille 28.6. - 4.7.2021 (aika saattaa tarkentua). Ulkopuolisen, vastikkeellisen työvoiman ollessa saaressa (tekemässä hirsikehikon), noudatetaan työsuojelulaki, mikä on huomioitava osallistuttaessa työhön (työturvallisuus; esim. turvajalkineiden käyttö nostettaessa hirsiä).

Muiden seurojen jäsenten vierailut tukikohtaan on mahdollisia, mutta kodan rakentajille pyritään mahdollistamaan tilaa laiturissa ja työrauha. Lisäksi on huomioitava, että työskentely tulee aiheuttamaan normaalia suurempaa melua – kuumina kesäpäivinä luultavasti jo aikaisesta aamusta alkaen.

Kustannukset ja rahoitus

Hankeen arvioidut kustannukset on noin 42.500 € (eri suunnitelma, hinnat ovh). Arvio sisältää 8.000 € reservirahaa. Kuitenkin on huomioitava, että kodan rakennuttaminen kokonaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta Pirttisaareen, ilman talkoita, maksaisi 60.000 - 80.000 € (sisältäen jo tehdyt työt).

Hanke rahoitetaan seuran käyttövaroilla, mahdollisilla lahjoituksilla ja erikseen kohdennetulla varainkeruulla keväällä 2021 (esitys vuosikokoukseen: 50€/varsinainen jäsen). Tukikohtamaksu vierailta venekunnilta tultaneen seuran vuosikokoukseen esittämään nostettavaksi 20 euroon vuosille 2021 ja 2022.

Riskianalyysi (uhka → riski => riskin minimointi):

1.    Talkooväen vähyys → kustannusarvio ja aikataulu pettävät => aikataulu riittävän pitkäksi (<7/2022)

2.    Varainhankinnan epäonnistuminen → kustannusarvio ja aikataulu pettävät => aikataulu riittävän pitkäksi (<7/2022)

3.    Suunnittelutarkkuus heikko → materiaalimäärät yli-/alimitoitettu, rakennelujuudet virheelliset ja toistuva vesikuljetustarve nostaa kustannuksia => rakennesuunnittelmat (CAD) ja toimiva logistiikka

4.    Perustusten aikataulu pettää → veistäjien työ ei käynnisty suunnitellussa aikataulussa => purku ja pohjan muokkauksen aloitus ajoissa ja/tai joustava aikataulu veistäjien kanssa

5.    Kiire → työn laatu ei täytä toivomuksia => joustava aikataulu ja riittävä talkooväki mukaan (jotta ei väsähdetä)

6.    Kustannuslaskelmassa ei pysytä → rahoitusvaje => pankkivelka ja/tai hankkeen pitkittäminen

7.    Tapaturma → henkilövahinko => turvallisuusohjeet, ensiapuvalmius ja talkoovakuutus 

8.    Korona-kriisi → työ estyy/hidastuu => työmaa on pystyttävä laittamaan tauolle ilman ongelmia

Harras toive

Kuten oli edeltäjänsä, tämäkin kota tulee olemaan vähintään yhden ikäpolven kestävä – ja varmasti ajankäytöllisesti yhden kesän osalta priorisoinnin ja taloudellisen satsauksen arvoinen. Toivomme kaikkien seuran jäsenten osallistuvan talkoisiin kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikki talous-, materiaali- ja työapu on tarpeen ja erittäin tervetullutta.

Yhteisellä hankkeella edistämme yhteisöllisyyttä ja tutustumme toisiimme. Siis vielä kerran, pienikin apu, esim. työmaan siivous, saunan ja vesien lämmitys sekä polttopuiden kantaminen saunalle, jakaa taakkaa.

Asikkalan Pursiseuran hallitus

Marraskuu 2020  

PIRTTISAAREN GRILLIKOTA JÄÄ TALVEHTIMAAN

– TET-JAKSOLAISET TALVEKSI KOTIIN

Iskunpaikka

Kotahanke sai kuulla, että Virmailan saaren seudulla olisi marraskuussa liikkeellä suuri lautta ja kaivuri (Mika Karhunen Oy). Koska lautturin kevät 2021 on täysin varattu ja muita saman kapasiteetin omaavia yhdistelmiä ei ollut saatavilla, tarjoutui kotahankkeelle 4.11.2020 mahdollisuus siirtää räjäytystyön (Ari Rajala/Padasjoen Louhinta Oy) jälkeiset kivenlohkareet työmaalta pois ja kuljettaa kaikki raskas rakennusmateriaali saareen vielä tämän vuoden puolella.

Koska loppusyksyn lämpöä ja poutaa ennusteiden mukaan olisi vielä tiedossa, päätettiin hallituksen kokouksessa 10.11.2020 käyttää hyödyksi lauttaus- ja kaivuumahdollisuus.

Rakennepiirustukset olivat vielä luonnosvaiheessa, mikä tarkoitti projektin johtajalle pikaista suunnittelua ja materiaalimäärien laskemista. ”Vanhempi villoittaja” Reijo Nurminen sai logistiikan järjestettyä nopeasti ja 72 tonnia materiaalia oli siirtovalmiina Virmailan saaren rannassa perjantaina 13.11. iltapäivän päätteeksi.

Riittävä määrä talkooporukkaa koottiin puhelinsoitoilla, koska netti-ilmoittautumisia ei ilmaantunut.

Työelämään tutustuminen (TET)

Koska talkooporukka koostui lähinnä varttuneemmasta väestä, voi talkoita pilke silmäkulmassa kutsua Työelämään tutustumisjaksoksi.

Talkoolaiset saivat TET-jaksollaan omakohtaisen tuntuman muun muassa rakennesuunnitteluun, logistiikka-alaan, ahtaajatyöhön, lapio-kanki –jumppaan, korkomittauksiin, Euklideen säännölliseen kuusikulmioon, viemärien asentamiseen ja betonointiin sekä tietysti saunan lämmitykseen.

Lauantai-iltapäivä kului materiaalin vastaanottamisessa ja erilaisissa valmistelutöissä. Ilomieliset pikkujoulutkin saatiin vielä järjestettyä Pursituvassa illan päätteeksi. Sunnuntai kului anturakuopan kaivuutöissä ja maanantai aamuna saatiin materiaalit lautattua Pirttisaaren tukikohtaan uimarannan tuntumaan. Maanantai-iltana oli kaikki irto- ja sahatavara siirretty käsi- ja jalkatyönä rannalta taapeleihin ja varastoihin. Tiistai alkoi sepelin kärräyksellä anturapohjalle ja saostuskaivon asennuksella, minkä jälkeen tehtiin maan- ja materiaalisiirrot niille suunnitelluille paikoilleen sekä anturamuotin rakentaminen. Keskiviikko aamulla klo 08.30 alkoi kolmen tunnin anturavalu (2,4 m3).

Talvilepo

TET-jakson päättyessä oli saatu materiaalit sääsuojiin saareen, kuoppa kaivettua, maansiirrot tehtyä, viemäri- ja korvausilmalinjat rakennettua sekä antura valettua. Anturavalu saatiin valmiiksi noin 10℃ päivälämpötilassa ja lämpöä riitti kaksi päivää ennen lyhytaikaisia pikkupakkasia.

Loput hankittavat irtomateriaalit on kuljetettavissa omin toimenpitein. Painavimmat yksittäiset tavarat painavat noin 60 kg/kpl (liimapuupalkki, 6 kpl). Kodan ulkoseinien ulkopuolista täyttöainesta (leca-sora?) ja salaojasepeliä joudutaan hankkimaan ja lauttamaan ensi vuonna vielä pienehkö määrä.

Työt tulevat jatkumaan keväällä 2021. Kotahanke on suunniteltua aikataulua selvästi edellä ja mahdollinen riski kevään raskaista materiaalikuljetuksista ja kaivuutöistä on taklattu. Tästä on hyvä jatkaa uusin voimin kevään valoisissa olosuhteissa kohti kesän lämpöä.

Kiitokset

Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille, jotka olivat paikan päällä ja myös kotijoukoille, jotka laittoivat tsemppiä ja maukkaita eväitä matkaan. Erityiskiitokset ansaitsee Retsi, jonka rakennusalan kokemusta ja työvälineitä tarvittiin – laivuripalvelujen lisäksi (s/y Betolain).

Teksti: Kari Melanen

Kuvat: Petri Leipola

Helmikuu 2021

TUKIKOHTA HERÄÄMÄSSÄ (LYHYILTÄ) TALVIUNILTAAN

Kiitos seuran puolesta talkooväelle, joka uurasti 20.2. ja 25.2. Pirttisaaressa. Noina päivinä kuljetettiin tukikohtaamme noin 20 pinokuutiota saunapuita ja grillikodan kuusi liimapuupalkkkia.

Talkooapua oli kahtena pitkänä päivänä yhteensä 12 henkilöä.

Kotahanke etenee suunnitelman mukaisesti. Metallityö- ja sähkösuunnitelmat ovat työn alla. Maaliskuun aikana on tarkoitus hitsata kodan metallituet.

Näillä näkymin kodan betoniharkkojen muuraus tapahtuu 13.-16.5.2021. Mukaan toivotaan noin kymmenen hyväkuntoista miestä, jotka haluavat rakentaa meidän yhteistä tukikohtaamme ja kiinnittää itsensä pitkään muistettavien rakentajien joukkoon. 

Koko ensi kesäksi riittää paljon pikku askaretta saaressamme - ilman erillistä talkoojohtoa - kotahankkeen lisäksi. Kysy rohkeasti saaren isännältä, miten voisit auttaa. 

Toukokuu 2021

HELATALKOOT PIRTTISAARESSA - KIVISEINIEN RAKENTAMINEN

Kotaprojekti etenee suunnitelman mukaan ja on aikataulussaan.

Helatorstaista sunnuntaille (13.-16.5.2021) suunnitellut kotatalkoot ottivat varaslähdön - talven jälkeen - innokkaimpien työmiesten voimin jo edeltävänä päivänä.

Valuharkkojen latominen ja betonointi käynnistyivät linjalautojen asennuksen jälkeen helatorstaina iltapäivällä. Helteisen päivän päätteeksi kiviseinää oli saatu valmiiksi kaksi kerrosta (noin 90 kiveä) kahdeksan talkoolaisen voimin. 

Perjantaina seinän korkeus nousi neljällä harkkokerroksella (n. 90 kiveä) kuudella miehellä ja lauantaina viisi ylintä kerrosta (n. 70 kiveä) ladottiin telineiltä neljän miehen voimin. Sunnuntaina valettiin piirustuksista poiketen muutama harkko puuputkan puoleiselle ikkunaseinälle, jotta sokkelin näkyvän osan korkeutta saatiin nostettua ja siten varmistettua, ettei alin hirsikerta jää liian lähellä maanpintaa.

Helatalkoiden päätarkoitus oli saada kohde sisä- ja ulkopuolista täyttöä varten valmiiksi. Tämä tarkoitti patolevyjen ja salaojien asennusta sekä ukkosenjohdatinkaapelin kiertämistä kodan ympäri.

Raskas työskentely sujui turvallisesti eikä kukaan tiettävästi loukkaantunut fyysisesti, jos ei pieniä pinta naarmuja ja lihaskolotuksia lasketa.

Oman väen lisäksi joitakin vierailijoitakin kävi katsastamassa rakennustyömaan (mm. HeiPS kmdr ja SAR miehistö). Vierailta saatu palaute olikin kannustavaa ja rohkaisevaa.

Helatalkoille asetettu tavoite saavutettiin sitkeällä ja periksiantamattomalla tekemisellä. 

Projekti jatkuu keskiviikkona 19.5. sisä- ja ulkopuolisen konetäytön osalta ja myöhemmin määritettävänä ajankohtana kiviseinien pinnoituksella (slammaus). 

Juhannuksen jälkeisellä viikolla veistetään hirret ammattimiesten toimesta (kantoapuja tarvitaan), jonka jälkeen onkin katon rakentamisen aika, kuten Slöörin kalenteriin on kirjoitettu.

Työtä riittää vielä paljon. Niinpä kannustan kaikkia kynnelle kykeneviä tarjoamaan apuaan - pieni ja lyhytaikainenkin apu otetaan ilomielin vastaan. Kysele siis allekirjoittaneelta, jos pystyt ja haluat olla seuralle avuksi yhteisen projektin osalta.

ISO kiitos Helatalkoisiin osallistuneille -  Nähdään Pirttisaaressa.

Kari

PS Grillipaikka on uudella paikalla rannan läheisyydessä ja ulkoterassikin on käytettävissä.

Heinäkuu 2021

HIRSIKEHIKON VEISTO - Kesän toinen iso yhteinen ponnistus 

Grillikodan peruskorjauksen hirrenveistovaihe käynnistyi sovitun mukaisesti maanantaina 28.6.2021. Etelä-savolaiset Kotron veljekset (Tero ja Ismo/Ipo) otettiin Lassin veneen kyytiin aamulla 09.30. Työvarusteiota oli niin paljon, että m/y Rusinanten suuri keulakansi peittyi. Lähes kaikkia työkoneita tarvittiinkin, mutta erityisesti sitkeä Milwaukee-ruuvinväännin ja Ryobi-pajapuhallin purun poistoon - ja työntekijöiden jäähdyttämiseen - osoittivat tehokkuutensa. 

Urakka lähti työmaa- ja hirsikatselmuksen jälkeen heti käyntiin - ei edes kahvia keretty nauttimaan. Viime vuonna kaadetut ja kuoritut hirret todettiin pääosin sopiviksi, mutta 100-vuotiaan 40 cm paksu hirsirunko hylättiin, koska se oli muihin runkoihin nähden ylisuuri. Syksyllä kaadetuista puista jäi osa käsittelemättä puunsuojalla, jonka seurauksena ne oli talven aikana tummuneet. Tummuneet hirret kuorittiin toiseen kertaan. Hirsitarpeet oli laskettu tarkkaan ja vain yksi mänty jouduttiin kaatamaan. 

Veistäjät olivat erittäin tyytyväisiä työmaahan, koska sisällä oli valmis lattia ja ulkouolinen täyttö oli tehty sekä hirret siirretty lähelle. 

Hirrenveistoa tehtiin ensimmäisellä viikolla maanantaista perjantaihin ja toisella viikolla torstaista perjantaihin. Työpäivät olivat pitkiä - yleensä työt aloitettiin klo 07.45 ja lopettiin noin klo 19.00. Talkoolaisia oli osin jopa hyvin, ja kun veistäjien isompi aputyövoiman tarve oli hetkittäistä, osa porukasta teki ensimmäisellä viikolla Lassin johdolla polttopuita (20 mottia/sirkkeli) puuliiteriin ja risut puuputkaan. Veistäjien työtä pääsi auttamaan oman seuran väen lisäksi JVS:stä Kimmo ja Jarkko. Talkoohenki elää - nyt myös nuorempaa väkeäkin oli paikalla (osallistumisilmoituksia tuli tosin vain yhdeltä talkoolaiselta).  

Seuran puolesta pyrittiin osoittamaan ahkerille ja mukaville veistäjäveljeksille hyviin tapoihin kuuluvaa vieraanvaraisuutta. Niinpä Kari hoiti joka-aamuiset aamupalat ja kerran päivällisen, Pirkko valmisti yhden lounaan, Lassi kaksi kertaa lounaan - Tarjan tyylikkäästi järjestämät ja herkulliset kahden päivän lounaat ja päivälliset kahvin kera saivat veistäjät erityisen tyytyväisiksi. Toinen veistäjistä toivoi jopa tulevan Saaren perheen adoptoitavaksi.  

Yhtenä iltana veistäjät pääsivät ensikertaa  purjehtimaan (s/y Daphnia, 7-10 m/s tuuli pohjoisesta). Veistäjät olivat tyytyväisiä ja heidän mielestä ”hirrenveisto on helppoa”, jos verrataan purjehdukseen - kokoajan "reivattiin ja ryssittiin". Logistiikan mukaisista venekuljetukista vastasivat Lassi, Kari ja Retsi. 

Hirren veistäjät väistivät sadetta lyhyen aikaa vain yhden kerran. Muutoin sää oli poutainen ja erittäin kuuma. 

Ammattimaista jälkeä syntyi nopealla vauhdilla. Veistäjät tosin kommentoivat vaatimattomasti, että ”jos ei muuta niin ainakin kuoriketta syntyy”. 

No, syntyi tietysti komea hirsikehikko, jota sietää ihastella tulevina vuosina. Kiitos!

Elokuu 2021

GRILLIKODAN KATTOTYÖ - kesän kolmas iso ponnistus

Kesän päätavoite kotahankkeen osalta on saavutettu. Asikkalan pursiseuran peruskorjattu grillikota on saanut hirsikehikon päälle katon. Aikaa katon rakentamiseen kului neljä helteen piinaamaa viikkoa - lepopäivineen.

Työ on ollut erittäin kuormittavaa ja loukkaantumisriskit ovat olleet ilmeiset. Onneksemme tapaturmilta on vältytty.

Kattomateriaalia jouduttiin hankkimaan hieman lisää työn edetessä (kattovasoja 148*48, raakaponttia, ruuveja, bitumihuopaa). Onneksemme pääosa rakennusmateriaalista hankittiin jo viime vuonna. Rakennusmateriaalien hinnat on nousseet huomattavasti! 

10-12 h pituiset talkoopäivät oli ainoa ratkaisu saada katto suunnitellussa aikataulussa valmiiksi ennen syksyn sateita, vähäisellä ja pääosin samalla henkilöstöllä. Kaikilla meillä on kiireemme, mutta ajankäytön priorisoinnilla pystyy järjestämään ”lisää aikaa”. Ja kun pitää oikein paiskia töitä, on vuorokaudessa kuulemma kaksi päivää eli aamupäivä ja iltapäivä (suora lainaus Retsiltä),

Vaativiin kattotalkoisiin osallistui ne, joilla oli osaamista, aikaa, asennetta ja vähiten vaivoja. Uusiakin kasvoja oli ilahduttavasti mukana. Onneksemme ulkopuolista tukea saatiin taas mm. Jyväskylän pursiseuralta (Jussi). 

Talkoisiin ilmoittautumis-menetelmä on osoittautunut toimimattomaksi. Tämä taas on osaltaan vaikeuttanut työn koordinointia.

Retsin panos jälleen kerran oli valtava. Vanhemman villoittajan lukemattomat omat työkalut, järeä vene materiaalitäydennyksiin, rakennusalan osaaminen, sidosryhmät sekä tietysti topparoikan jatkuva kannustus ja ohjaus osoittautuivat korvaamattomaksi tueksi seuralle.

Lopuksi erityishuomio - ilman Mr Ibumax-Panacodin ja Mrs Fortunan apua olisi katon rakentaminen kestänyt huomattavasti kauemmin.

KODAN HARJAKAISET - 21. elokuuta, 2021 Pirttisaaressa

”Arvoisat kunniajäsenet, hyvät ystävät,

tervetuloa APS:n peruskorjatun grillikodan harjakaisiin. Nostamme Suomen lipun harjalle …

… Vanha kota oli tullut tiensä päähän palveltuaan hyvin lähes 40 vuotta.

21.8.2020, siis tasan vuosi sitten, aloitettiin kodan peruskorjaus kaatamalla hirret omasta metsästä – kovalla innolla, ilman yhdistyksen virallista lupaa ja tarkkoja suunnitelmia. Yhdistyksen kokous antoi peruskorjaukselle hyväksynnän marraskuussa 2020. Pääosa kolmen vuoden projektista oli suunniteltu talkootyöksi. Tavoitteeksi asetettiin kodan valmistuminen seuran 60-vuotisjuhliin, 13.8.2022 mennessä.

Työ on ollut erityisen raskasta tekijöilleen, mutta samalla palkitsevaa. Se on sisältänyt paljon keskustelua, rakenne-sähkö-metalli-suunnittelua, laskentaa, hankintaa, logistiikkaa ja tietysti hikistä talkootyötä. Tähän mennessä päätyöt ovat olleet: Puiden kaato ja niiden työstäminen, vanhan kodan purku, kivien poraukset ja louhinta, pohjatyöt ja anturavalu, perusmuurin muuraus, sisä- ja ulkopuolinen mursketäyttö, lattialaattojen latominen, seinien slammaus, hirsikehikon veisto, katon tekeminen sekä sähkötyöt ja pihan siivous. Ja eilen saatiin sisäkaton palosuojamaalaus valmiiksi ja ikkunoiden suojaksi tilapäiset rakennusmuovit, mikä mahdollisti huuvan, savuhormin ja grillin sijoittamisen sisälle. Tämän jälkeen voitiin pöydät ja tuolit kantaa sisään ja ottaa kota käyttöön. 

Rakentamiseen liittyvä massojen ja materiaalin paino on ollut yhteensä noin 200 tonnia. Talkoolaisten ja -päivien määrä on laskematta, mutta se on mittava.

Säät ovat suosineet rakentajia. Tapaturmilta on vältytty.

Vaikka suunnitellussa aikataulussa ja rahoituskehyksessä on pysytty, kota ei ole vielä täysin valmis. Tänä vuonna on tarkoitus viimeistellä sisäseinien slammaus ja valaa grilli paikalleen. Ensi keväälle jää alaterassin, kesäkeittiön ja ikkunoiden asennus, loput sähkötöistä sekä maisemointi.

Kuten oli edeltäjänsä, tämäkin kota tulee olemaan vähintään yhden ikäpolven kestävä – ja se on varmasti ollut ajankäytöllisesti yhden kesän osalta priorisoinnin ja taloudellisen satsauksen arvoinen.

Yhteisellä hankkeella olemme edistäneet yhteisöllisyyttä ja tutustuneet toisiimme. Pienikin apu, esim. työmaan siivous, saunan lämmitys, on otettu ilolla vastaan. Olemme onnistuneet ja lyöneet pysyvän leiman seuran historiaan.

Lämmin kiitos erityisesti kaikille työhön osallistuneille. Kiitos myös seuran jäsenistölle myötämielisestä suhtautumisesta hankkeelle. Lisäksi kiitos talkooporukan kotiväelle, joka on joustanut omista tarpeistaan ja mahdollistanut talkoolaisten työpanoksen Pirttisaaressa.

(Retsi kiinnittää kodan vuosilukukilven...) Toivomme kodalle pitkää ikää ja mukavia hetkiä veneilijöiden suojan tarjoajana!

Arvoisat kunniajäsenet, hyvät naiset ja herrat, - nostamme maljan ja kohotamme kolminkertaisen eläköön huudon peruskorjatulle kodalle! Eläköön - eläköön – eläköön!

Toivotan kaikille hyviä harjakaisia!”

Kommodori

Kari Melanen

Kesäkuu 2022

GRILLIKODAN TERASSIN RAKENTAMINEN - kesän ensimmäinen työmaa

Kesän 2022 yksi kolmesta päätavoitteesta on saavutettu – viivästyneestä keväästä huolimatta. Kodan terassi on valmis, ja jälleen kerran aktiivisten jäsenten talkootyönä – Matti Lehtisen johdolla.

Terassin rakentamisen perusajatuksena oli saada turvallinen ja maastoon sopiva terassi, jossa mahtuu istumaan parin pöydän ääreen ja ehkäpä vielä laittamaan jalalla koreasti. Kodan sisältä katsottaessa ei haluttu, että terassi peittää näkymää. Terassista tulikin kerrassaan onnistunut! Lisäbonuksena rakentui myös pitkä selkänojallinen penkki. Kiitos Matille ja hänen apureilleen.

 Aikaa terassin rakentamiseen kului noin kaksi viikkoa – alkaen peruspilareiden tekemisellä jo syksyllä 2021. Taaskin sääolosuhteet olivat pääosan aikaa rakentajien puolella. Terassimateriaali kuljetettiin m/s Roopettarella Kuotaasta 19.5.2022. Terassirallia kului 500 m ja runkopuuta 160 m. Ruuvejakin saatiin käytettyä noin 3000 kpl.

Lisäksi suurella kiitollisuudella vastaanotimme Ransulta (Petri Rannikko) lahjoituksena käsityökaluja saaren tuleviin nikkarointeihin.

Terassityön rinnalla on kevään aikana jatkettu sähkötöitä sekä tehty ikkunakarmit ja kierretty smyykilaudat ikkunoiden ja oven pieliin. Työt jatkuvat terassilasituksien ja kesäkeittiön merkeissä. Elämme toivossa, että lasit toimitetaan kesäkuun lopussa.

Heinäkuu 2022

GRILLIKODAN TERASSI-IKKUNAT

Grillikodan kesän 2022 toinen vaihe saatettu loppuun - terassilasit on asennettu. 

Kuuden (6) millimetrin paksuiset karkaistut lasit on kehystetty Lahdessa (Lasi-Trio Oy). Kehykset on maalaamatonta alumiinia. Ikkuna-aukot on ositettu kolmeen osaan siten, että ne on mahdollista liu’uttaa päällekkäin.

Kari vastasi aiemmin keväällä ikkunapokien asennuksista ja mittauksista – apunaan Juike (gasti). Pokien yläreunan ja terassilasien väliin jätettiin 5-8 cm painumavarat. Smyygilaudat nikkaroivat Kari, Petri ja Lassi.

Ennen terassilasien laittoa homma viimeisteltiin hiomalla ikkunapenkit (Pasi Saari) ja kyllästämällä puitteet Valtti-pohjusteella (Hanski). Kiitos lasien kuljetuksesta (Retsi/Betolain) ja asennuksesta (Matti ja Kaippari sekä Jarppa) viikolla 26. Ikkunapellit asensi Matti.

Tilaus ja harrastelasityö-vaihe onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. 

Lasien käyttöön liittyviä ensimmäisiä käyttöhavaintoja poltettaessa grillissä tulia on, että ikkunat ja ovi on hyvä pitää kiinni, jotta veto savupiipusta ei häiriinny. Ikkunat olisi syytä lukita kiinni, kun poistutaan saaresta – ainakin talviajaksi. Lisäksi nyt erityisesti korostuu se, että polttopuut pilkotaan ”Puuputkalla” ulkona.

Toivotaan laseille pitkää ikää. 

Elokuu 2022

GRILLIKODAN KESÄKEITTIÖ

Grillikodan kesän 2022 kolmas ja viimeinen vaihe tehty - kesäkeittiö on käyttövalmis

Grillikotaan on saatu kesäkeittiökalusteet asennettua - vain kaasu-uunin asennus jää vuodelle 2023. Keittiön tarkoitus on palvella veneilijöitä ruoan laitossa ja juhlissa tarjoilutasona.

Keittiötason maksimi pituus on noin 2 metriä ja syvyys 75 cm. Tason oikeassa päässä on vesipiste (pesuallas ja hana), jota voi käyttää mm. käsien pesuun. Vesipisteen alla oleva 30 litran vesisäiliö täytetään järvivedellä, jonka kantamista varten on varattu nokallinen kastelukannu. Likavesi valuu kodan ja puuputkan välissä olevaan kuivakaivoon. Veden pumppaukseen on asennettu jalkapumppu, jota tulee painaa ainoastaan, kun hana on auki. Allasta ei tule käyttää tiskaamiseen. Tason päällä on latauspaikka mm. älylaitteille ja 230V sähköpistorasia akkutyökalujen akuille.

Kalusteiden ovet on tehty Padas-keittiö -yrityksessä. Kalusteet on pinnoitettua lastulevyä. Näin ollen keittiötasolle ei saa laskea kuumia tavaroita, eikä kalusteiden runkoihin saa laskea vettä. Kuumia astioita varten on kotaan tehty kolme pannualustaa, joista pienimpiä voi käyttää myös pöydille asetettavien astioiden alustoina.

Kalusteet on kiinnitetty seinään ja myös tukijaloilleen. Tukijalat tulee kiertää talveksi irti lattiasta noin 10 mm, koska betonilattia saattaa routia. Lisäksi vesipumppu tulee talveksi tyhjentää täysin