Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

KUOTAANRANNAN VENEIDEN TALVISÄILYTYS ALUE

 

KOHTEEN YLEISTIEDOT

Kohde sijaitsee Mustaniementien varrella Vääksyn Kuotaanrannassa jäteveden puhdistamon takana. Alueella sähkö- sekä vesipisteet ovat lukollisissa varastoissa.

 

1. TULIPALOT

Tulipalojen syttymislähteitä on paljon. Yleisimpiä syttymislähteitä ovat ihmisen omalla huolimattomuudella tai vahingossa aiheuttamat tulipalot, sähkölaitteet ja tuhopoltot.

ALUEEN MAHDOLLISIA SYTTYMISLÄHTEITÄ

Syttymislähde

 Ennaltaehkäisy

Veneiden sähkölaitteet

Laitteiden kunnossapito ja tarkastukset.

Tulityöt

Toimitaan vain sallituissa kohteissa, joissa ei ole tulipalon vaaraa. Sallittu vain vakuutusyhtiöiden sääntöjä noudattaen. (tulityöluvan haltijoille)

Sähkölaitteet

Laitteiden kunnossapito ja tarkastukset.

Tuhopoltot

Alueelta poistettava irtain paloa edistävä puu- ja kemikaliaineet.


2. KAASU- MYRKKY JA KEMIKALIVAARAT

Mahdolliset veneessä olevat palavat nesteet, -kaasut ja muut vaaralliset aineet.

Mihin on varauduttava:

 • alueella tapahtuvaan kemikalionnettomuuteen
 • läheisen rakennuksen tulipalon seurauksena alueelle leviäviin myrkyllisiin savukaasuihin
 • läheisen veneen vaarallisten aineiden vuototilanteisiin

On tiedettävä:

 • kuinka sähkö katkaistaan
 • mistä saadaan lisätietoja
 • jos alueelta joudutaan poistumaan, kuinka toimia

 

3. MUUT VAARALLISET TILANTEET

Ryöstö tai varkaus, josta ilmoitus poliisille hätänumeroon 112.

 

4. POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET SEKÄ SAMMUTUS JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT

Pelastustiet ja ympäristö on pidettävä kunnossa, jotta hälytyajoneuvot pystyvät kulkemaan. Turhaa varastointia alueella on vältettävä ja kulkutie alueelta on pidettävä vapaana. Alueen käyttö on tarkoituksen mukaista.

ALUEEN PÄÄSULUT

Alueen veden- ja sähkön pääsulut sijaitsevat pohjoisen puoleisessa lukollisisessa varastossa, johon käyttäjillä on avain.

 

5.TARVITTAVA SUOJELUMATERIAALI

Ensiapulaukut sijaitsevat lukollisissa varastoissa, johon käyttäjillä on avain.

 

6.TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

 

HÄTÄILMOITUS

 1. Tee nopea tilannearvio tapahtuneesta.
 2. Soita hätänumeroon 112. Myös poliisille tarkoitetut avunpyynnöt ilmoitetaan hätänumeroon.
 3. Kerro, mitä on tapahtunut.
 4. Kerro osoite: Kuotaan venesäilytysalue, Mustaniementie, Vääksy.
 5. Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja noudata annettuja ohjeita.
 6. Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.
 7. Pelasta ja estä lisäonnettomuudet. Anna tarvittava ensiapu.
 8. Suojaa, rauhoita ja tarkkaile autettavaa kunnes saat lisäapua.
 9. Opasta auttajat paikalle.
 10. Älä pidä linjaa varattuna.

TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA

 1. Pelasta ja varoita muita ihmisiä
 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
 3. Soita hätänumeroon 112.
 4. Rajoita palon leviäminen.
 5. Opasta tai järjestä opastus.