Talvisäilytysalueen säännöt

Talvisäilytyshinnat 1.1.2022 alkaen, jaoteltuna veneen pituuden mukaan:

·       Alle 8,5 m                  80 €

·       8,5 - 11 m               120 €

·       yli 11 m                    160 €

·       Kesäsäilytys          150 €

APS:n veneiden talvisäilytyspaikka sijaitsee Vääksyn Kuotaanrannassa, missä on säilytysalueet ja vesi- sekä sähköliitännät.

Alueella säilytettävän veneen tulee olla vastuuvakuutettu ja Asikkalan Pursiseura ry:n venerekisterissä omistajansa nimissä. Näiden ehtojen täytyttyä voi talvisäilytyspaikkaa hakea alueen hoitajalta. Pursiseura ei vastaa veneille alueella aiheutuneista vahingoista, eikä alueella ole vartiointia.

Ennen telakointia on tehtävä kirjallisesti talvisäilytysalueen hoitajan kanssa  talvisäilytyspaikan käyttösopimus. Alueen avaimen saa sopimusta tehdessä 30€ panttia vastaan. Avain tulee palauttaa sopimuksen päättyessä, jonka jälkeen myös avainpantti palautetaan.

Mikäli venettä ei ole laskettu vesille 30.6 mennessä peritään kesäajan säilytysmaksu. Jos vene on talvisäilytysalueella peräkkäin kolme (3) kesää vene on katsastettava seuraavana keväänä tai sopimus raukeaa 30.6.

Seura lähettää laskun kesä-/talvisäilytyksestä syyskuussa . Käyttösopimus on irtisanottava 30.6 mennessä muuten seuraava telakointikausi laskutetaan.

Jos talvisäilytyspaikkaa ei makseta eräpäivään mennessä sopimus raukeaa.

Jos vene myydään säilytyskauden aikana, voi se odottaa alueella kuljetusta kohtuullisen ajan, kuitenkin korkeintaan toukokuun loppuun asti.  Veneen säilytyspaikka tai portin avain eivät ”periydy” veneen myynnin yhteydessä uudelle omistajalle. Tarvittaessa on sovittava käytännön järjestelyistä talvisäilytysalueen hoitajan kanssa erikseen. 

Seuran jäsenellä voi olla nimissään vain yksi talvisäilytyspaikka. Talvisäilytysalueen hoitaja voi kuitenkin tehdä erityistapauksissa määräaikaisia sopimuksia, jolloin jäsenellä voi olla tilapäisesti useampi vene alueella paikkatilanteen salliessa.

Venetraileri tai pukki on merkittävä selkeästi näkyvällä veneen omistajan yhteystietokyltillä.

Veneiden suojakatokset on tehtävä mahdollisimman tarkoin veneen koon ja muodon mukaisesti. Maassa seisovien, pysyvien katosten rakentaminen on kielletty. Veneen alla olevat nousutikkaat tulee lukita esim. ketjulla venepukkiin.
Talvisäilytyksen ajaksi tulee kaasupullot viedä pois veneistä paloturvallisuuden vuoksi. Akkukaapelit suositellaan irrotettavaksi akun navoista.

Veneen omistaja huolehtii oman paikkansa siisteydestä ja luopuessaan paikasta huolehtii vanhat telineet pois ja siivoaa paikkansa. Alueella ei ole jätehuoltoa. Omat roskat on kuljetettava pois alueelta; lähin jätepiste on satamassa.

Vesi ja sähkö on tarkoitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön, ei esim. veneen jatkuvaan lämmitykseen tai pidempään remonttiin.  Sähköliitännän käyttö sähköautojen lataamiseen on kielletty. Tavanomaista runsaammasta sähkön käytöstä tulee sopia alueen hoitajan kanssa laskutusta varten. Sähköpistoke tulee irrottaa sähkökaapista päivän päätteeksi. Jos tarvetta pitää sähköä yön yli tulee pistokkeen viereen kiinnittää näkyvästi merkintä, josta käy ilmi veneen nimi, puhelinnumero sekä mihin asti pistokkeen on tarpeen olla kytkettynä. Yli vuorokauden mittaisesta pistokkeen käytöstä ole yhteydessä alueen hoitajaan.

Tehtäessä veneen pohjaremonttia ja maalin poistoa, on maaperä veneen alla suojattava huolellisesti, ettei maalijätteet joudu maaperään. Myrkkymaaleja koneellisesti hiottaessa on käytettävä hiomakoneeseen liitettävää imuria estämään maalipölyn leviämistä. Maalipurkkeja ja suteja ei jätetä alueelle, vaan jokainen huolehtii ongelmajätteidensä hävityksestä. 

Alueella ei saa suorittaa ruiskumaalausta, hiekka-/sooda-/kuivajääpuhallusta tai niihin rinnastettavaa toimintaa, joka voi aiheuttaa naapuriveneiden likaantumista. Myös kaikki tulityöt on kielletty muina kuin seuran järjestäminä tulityöpäivinä tai erikseen sovittavina aikoina tulityövalvojien hyväksymänä.

Talvisäilytysalueen hoitajan ohjeet telakkapaikan käytöstä ovat osa säilytyssopimusta ja niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sopimuksen välittömän irtisanomisen.