Talvisäilytysalueen säännöt

Talvisäilytyshinnat 1.1.2019 alkaen

Alle 8,5 m 40 €
8,5 - 11 m 60 €
yli 11 m 80 €
Kesäsäilytys 150 €

Vääksyn Kuotaanrannassa on veneiden talvisäilytyspaikka, jossa on vesi- ja sähköpisteet.

Alueella säilytettävän veneen tulee olla vastuuvakuutettu ja Asikkalan Pursiseura ry:n venerekisterissä omistajansa nimissä. Näiden ehtojen täytyttyä voi talvisäilytyspaikkaa hakea alueen hoitajalta.

Ennen telakointia on täytettävä talvisäilytysalueen hoitajan kanssa  talvisäilytyspaikan käyttösopimus. Alueen avaimen saa sopimusta tehdessä talvisäilytysalueen hoitajalta 30€ käteispanttia vastaan. Avain tulee palauttaa sopimuksen päättyessä, jolloin myös avainpantti palautetaan.

Venetraileri tai pukki on merkittävä selkeästi näkyvällä veneen omistajan yhteystietokyltillä. Veneiden suojakatokset on tehtävä mahdollisimman tarkoin veneen koon ja muodon mukaisesti. Maassa seisovien katosten rakentaminen on kielletty. Veneen alla olevat nousutikkaat tulee lukita esim. ketjulla venepukkiin.

Talvisäilytyksen ajaksi tulee kaasupullot viedä pois veneistä paloturvallisuuden vuoksi. Akkukaapelit suositellaan irrotettavaksi akun navoista.

Veneen omistaja huolehtii oman paikkansa siisteydestä ja luopuessaan paikasta huolehtii vanhat telineet pois ja siivoaa paikkansa. Alueella ei ole jätehuoltoa. Vie omat roskasi pois alueelta.

Pursiseura ei vastaa veneille aiheutuneista vahingoista, eikä alueella ole vartiointia.

Vesi ja sähkö on ainoastaan tilapäiskäyttöön, ei esim. veneen jatkuvaan lämmitykseen tai isompaan remonttiin.  Sähkön käyttö sähköautojen lataamiseen on kielletty. Tavanomaista runsaammasta sähkön käytöstä tulee sopia satamamestarin kanssa laskutusta varten. Sähköpistoke tulee irrottaa sähkökaapista päivän päätteeksi. Jos tarvetta pitää sähköä yön yli tulee pistokkeen viereen kiinnittää näkyvästi merkintä josta käy ilmi veneen nimi, puhelinnumero sekä mihin asti pistokkeen on tarpeen olla kytkettynä. Yli vuorokauden mittaisesta pistokkeen käytöstä ole yhteydessä alueen hoitajaan.

Myydessäsi veneen säilytyskauden aikana, voi vene olla alueella kunnes se saadaan kuljetettua pois sieltä. Myyty vene tulisi saada pois kuitenkin viimeistään toukokuun kuluessa.  Veneen säilytyspaikka, portinavain, sähköt ja vesi eivät periydy veneen myynnin yhteydessä uudelle omistajalle. Tarvittaessa sovi käytännön järjestelyistä talvisäilytysalueen hoitajan kanssa erikseen. 

Yhdellä jäsenellä voi olla nimissään vain yksi talvisäilytyspaikka. Talvisäilytysalueen hoitaja voi kuitenkin tehdä erityistapauksissa määräaikaisia sopimuksia, jolloin jäsenellä voi olla tilapäisesti useampi vene talvisäilytysalueella.

Jos alueella tekee veneen pohjaremonttia, on maaperä veneen alla suojattava huolellisesti ettei vanhat maalit imeydy maaperään. Myrkkymaaleja koneellisesti hiottaessa on käytettävä hiomakoneeseen liitettävää imuria estämään maalipölyn leviämistä. Maalipurkkeja ja suteja ei jätetä alueelle, vaan jokainen huolehtii ongelmajätteidensä hävityksestä. 

Alueella ei suoriteta veneen ruiskumaalausta, hiekka/sooda/kuivajääpuhallusta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myös kaikki  tulityöt on kielletty muina kuin seuran järjestäminä tulityöpäivinä tai erikseen sovittavina aikoina tulityövalvojien hyväksymänä.

Sopimus on sanottava irti 30.6 mennessä muuten seuraava telakointikausi laskutetaan.

Mikäli venettä ei ole laskettu vesille 30.6 mennessä peritään kesäajan säilytysmaksu. Jos vene on talvisäilytysalueella peräkkäin kolme (3) kesää vene on katsastettava seuraavana keväänä tai sopimus raukeaa 30.6.

Seura lähettää laskun kesä-/talvisäilytyksestä syyskuussa . Jos talvisäilytyspaikkaa ei makseta eräpäivään mennessä sopimus raukeaa.

Talvisäilytysalueen hoitajan ohjeet telakkapaikan käytöstä ovat osa säilytyssopimusta ja niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sopimuksen välittömän irtisanomisen.