Visio ja toimintastrategia

SEURAN VISIO JA TOIMINTASTRATEGIA 2022 - 2027 

(Syyskokous 27.11.2021)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

1.      Perusteet

APS:n sääntöjen (2§) mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä.


SPV:n uusi strategia (Visio 2030) hyväksyttiin liittokokouksessa 28.11.2020:

1.      Viihdymme vesillä

2.      Menestymme maailmalla

3.      Kannamme vastuumme

2.      Toiminta-ajatus

Seuran sääntöjen (2§) mukaisesti tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää veneilyharjoituksia sekä -kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään veneilyharrastusta.

3.      APS:n visio

APS:n visio on olla oman tukikohdan omistaja ja ylläpitäjä, nykyisen kokoinen (n. 100 venettä/250 jäsentä) ja hyvähenkinen seura seuraavilla yhteisillä arvoilla:

1.      Viihdymme vesillä

a)      Harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti.

b)      Koemme yhteisöllisyyden merkityksellisenä ja veneilyn iloa.

c)       Arvostamme toimivia veneilypuitteita.

2.      Kehitämme valmiutta vaativiinkin veneilyolosuhteisiin

a)      Opimme tarvittavat veneilytaidot ja jaamme tietoa muille.

b)      Tuemme ja osallistumme nuorten veneilyharrastukseen.

3.      Kannamme vastuumme

a)      Huolehdimme ympäristöstä.

b)      Korostamalla veneilyturvallisuutta.

c)       Vaalimme seuramme imagon ja perinnön ylläpitämistä ja kehittämistä.


APS:n visio tukee SPV:n visiota (Visio 2030).

4.      APS:n toimintastrategia ja painopisteet (2022 - 2027)

Saavuttaaksemme seuramme vision keskittyy seuramme seuraaviin mitattavissa oleviin toimenpiteisiin – muutokset ja aikataulu tarkennetaan yhdistyksen kokouksissa:


-         Keinot:

o   Jäsenmäärän ylläpito (noin 250 jäsentä)

Veneilyharrastuksen esittelyt nuorille vuosittain 2021 -

Mahdollisten uusien jäsenten tutustumiskäynti Pirttisaareen kerran ilman perälippua 2021 -

(Moottoriveneilijöiden) tutustumis(purjehdus)päivät 2022  -


o   Rahoituspohjan turvaaminen

Oman työn osuus on varmistettava, jotta seura selviää ilman maksettua palvelua ja tilapäisesti korotettuja maksuja.

Varainhankinta-kampanjojen toimeenpano tarpeen mukaan (kalenterimyynti, paitamyynti, tmv.).

Vierasveneiden tukikohtamaksuksi vakiinnutetaan 15 - 20 € - kuitenkin huomioiden Keitele-Päijänne aluekokouksen yhteinen linjaus maksuihin (venekunta) – yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä (perustelu: yleinen hintakehitys ja Pirttisaaren ylläpito sekä saaren palvelukapasiteetin huomiointi).

Maksujen hintatarkastelu tarpeen mukaan (mm. Kuotaan talvisäilytysalueen osalta 2021).

  

o   Viestintä / Tiedotus

Vältettävä: Yleiseksi retkisatamaksi leimaantumista (vältetään sataman lisäämistä mm. retkeilykarttoihin ja Veneilykesä-kirjaan).

vuoden 2022 teema: ”APS 60-vuotta – perinteitä kunnioittaen.”

·        Jäsenten kokemuksen jakaminen – erityisesti uusille ja nuorille jäsenille.

·        Juhlien näkyvyys mediassa.


o   Veneiden talvisäilytyspaikka Kuotaassa ylläpidetään ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kehittämiseen

Kuotaan sataman kehittäminen  2022 - (Asikkalan kunta)

Kuotaan talvisäilytyspaikan valvontakamerajärjestelmä 2022 -

Vääksyn mastonosturihankkeen tukeminen 2022 -

Vesakon raivaus 2023, 2025, …


o   Pirttisaaren tukikohta ylläpidetään viihtyisänä ja turvallisena

Jokavuotiset huolto- ja hankintatoimenpiteet

Lape- ja palotikkaiden asennus 2022

Saunan sisäkaton korjaus 2022

Grillikodan peruskorjauksen viimeistely ja alaterassin teko 2022

Metsäalueen kivi- ja louhekasan maisemointi 2022

Naisten vanhan vessan metsäsillan rakentaminen 2022

Huussien käsipesujärjestelyt 2022

Työkaluvajan ja Pursituvan järjestely 2022

Pirttisaaren laiturin läheisyydessä olevista vaarallisista kareista tieto kotisivulle 2022

Metsäsiltojen uusinta 202X

Laiturin peruskorjaus (Päijänne LEADER-rahoitus?, Anu Taipale), kanoottilaiturin rakentaminen ja ilmoitustaulun siirto 202X,

Yhteysveneen hankinta 202X,

Purjejollan kunnostus (juniorityö talvella) 202X.


o   Katsastus - Veneilyturvallisuuden kehittäminen

Ylläpidetään ja kehitetään katsastustoimintaa


o   Koulutus ja kilpailut - Veneilyvalmiuksien kehittäminen

Koulutetaan seuran toimihenkilöitä – kilpailuorganisaatio/veneilykouluttaja/katsastaja (SPV) 2022 -

Ylläpidetään kilpailutoimintaa (Pirttisaari Race/EPR) ja pidetään moottoriveneilijät järjestelyissä mukana (kilpailuorganisaation välineistö ja ohjeistus) – ilmakuvat

Osallistutaan veneilykoulutukseen (SPV, Keitele-Päijänne alue, APS) 2022 -

Tuetaan ja osallistutaan juniorityöhön 2022 -

Mooring line -köydet Pirttisaareen 2022 (ohje kotisivulle)


o   Yhteisöllisyys, yhteishenki ja virkistystoiminta

Luonnonsatamatietojen kerääminen 2022 -

Järjestetään Pirttisaaressa liputuspäivinä liputus (viirin vaihto lippuun), ml veneiden juhlaliputukset

Järjestetään ainakin Pirttisaaren juhannus, Kotatanssit, Mastonkaato – iloiset, mutta hyvien tapojen mukaisesti (saaressa lapset huomioiden)

 APS 60 -juhlajulkaisu 2022

APS 60 -juhlat (13.8.2022, Pirttisaari)

Ylläpidetään ja kehitetään kiinteistöjä yhteisillä talkoilla

Muistetaan jäseniä heidän suurina merkkipäivinään

Kiitetään ja kannustetaan jäseniä (Jos arvostat muita, niin sinuakin arvostetaan.)


-         Painopisteet:

 Juonioritoiminnan tukeminen (Jollakeskus)

Pirttisaaren tukikohdan kehittäminen

Eroon myrkkymaaleista

Seuran toiminnan jäsenmäärän ja volyymin säilyttäminen nykyisellä tasolla

Viestinnän terävöittäminen