Toimintaohje hätä- ja onnettomuustilanteissa

PELASTA

Ilmoita välittömästi vaarassa oleville. Pyri pelastamaan uhanalaiset ja lou loukkaantuneet.

ILMOITA

Ilmoita onnettomuudesta ja avuntarpeesta pelastusviranomaisillle 112 (yleinen hätänumero)

  • Kuka olet ja mistä soitat
  • Mitä on tapahtunut
  • Missä on tapahtunut
  • Onko ihmisiä vaarassa
  • Älä katkaise puhelua ennekuin saat luvan

HÄLYTÄ

Hälytä satamassa olijat äänimerkillä ja huutamalla mutta pysy rauhallisena.

SAMMUTA

Sammuta alkanut palo. Käytä alkusammutuskalustoa. Kaasupalo sammutetaan sulkemalla venttiili.

RAJOITA

Alkusammutuksen lisäksi tulee savun ja palon leviämistä estää sulkemalla ovet, luukut sekä poistamalla vaara-alueelta mm. kaasupullot, palavat nesteet sekä muut vaaraa tai paloa edistävät aineet.

OPASTA

Opasta palo- ja pelastusviranomaisia toiminnan aikana. Toimi harkiten ja rauhallisesti, mutta ripeästi.

YHTEISTOIMINTA PALOKUNNAN KANSSA

Palokunnan saavuttua onnettomuuspaikalle siirtyy johtovastuu palo- ja pelastushenkilökunnalle. Henkilökunta ja vieraat toimivat saamiensa ohjeiden mukaisesti.

TIEDOTTAMINEN

Sammutus- ja pelastustyötä koskeva tiedottaminen kuuluu kunnan palo- ja pelastusviranomaisille. Henkilövahinkojen sattuessa tai pommiuhkatilanteessa tiedottamisesta vastaa poliisi.

SUOJAUTUMINEN

Onnettomuudesta tai muusta uhasta johtuen suojautumiseen sisätiloihin pitää myös varautua. Esimerkiksi laskeumatilanteessa suojaudutaan sisätiloihin tai väestönsuojaan.