Päijänteen tukikohtien säännöt - APS

1.      Seurat nimeävät tukikohtansa joko vain jäsenilleen tai avoimiksi (APS:n tukikohta on avoin).

2.      Tukikohta on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran lipun alla purjehtiville ja vastavuoroisuusperiaatetta noudattaville katsastetuille veneille miehistöineen ja näiden vieraille.

3.      Partiolaisten ja lippukuntien veneet ovat tervetulleita tukikohtaamme vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

4.      Kävijöille, jotka eivät täytä kohtien 2-3 vaatimuksia, tiedotetaan Päijänteen yhteiskäyttökäytännöstä tukikohdissa ystävällisesti ja ohjataan näitä liittymään seuraan saadakseen palveluja.

5.      Järjestäytymättömät (vuokra)veneilijät ovat tervetulleita tutustumaan yhden kerran tukikohtaamme. 

6.      Vierailijoiden velvollisuutena on maksaa seuran määrittämän venekohtaisen tukikohtamaksun. Tukikohtamaksu maksetaan, mikäli tukikohdan palveluita on käytetty (yöpyminen, sauna/pesutupa, grillikodan käyttäminen).  Vierailukäynti tulee merkitä vieraskirjaan. 

7.      Miehistön vahvuudella ei ole vaikutusta tukikohtamaksuun.

8.      Lyhyet pysähdykset ilman palvelujen käyttöä ovat maksuttomia APS:n tukikohdassa.

9.      Akkujen lataaminen laiturissa käyttämällä moottoria tai generaattoria on kielletty.

10.  Laiturille kohdistuvalla kovalla tuulella tai sen uhatessa on kaikilla seuran jäsenillä velvollisuus huomauttaa ja pyytää siirtämään erityisen isot veneet pois laiturista, koska poijupainoja ei ole mitoitettu isoille veneille.

11.  Vieraat kunnioittavat isäntäseuran määrittämiä sääntöjä ja toimintatapoja. Näistä ilmoitetaan ilmoitustauluilla.

12.  Pursiseurojen hallitukset toivovat jäsenistönsä noudattavan sääntöjä vieraillessaan tukikohdissa.