Kauden 2024 katsastusteema

Kauden teema 2024:  VENEEN KIINNITYS JA ANKKUROINTI!

Tänä vuonna keskitytään tarkemmin veneen kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa käytettäviin varusteisiin unohtamatta veneen ao. rakenteita. Alla on joitakin ohjeita asioiden tarkastamiseen

Tarkista että veneessä on katsastussääntöjen mukaiset vähimmäisvarusteet (3.lk vene): 

  • ankkuri+kettinki ja köyttä 30-40m
  • vähintään 1kpl n.30m rantautumisköysi
  • satamaköydet, joissa joustimet
  • erillinen hinausköysi (suositus)
  • laitasuojat (lepuuttajat) 4-6kpl
  • köysien paksuuden tulisi olla 12-20mm veneen koosta riippuen
  • köydet eivät saisi olla selvästi kuluneita eikä niissä olla solmuja

Tarkista myös, että kiinnitysvarusteet ovat ehjiä ja veneen kokoon ja satamapaikan olosuhteisiin  nähden riittäviä.  Varaköysiä hätätilanteiden varalle on hyvä olla mukana.

Tutki myös veneessä olevat kiinnitysköysien sitomiseen käytetyt varusteet (knaapit, pollarit  etc.).  Näiden kiinitys veneeseen tulee olla ehjä ja ruuviliitokset kiristettyjä yms.  Suositus on, että kiinnityspisteiden veneissä tulisi kestää kiinnitysköyden murtokuorman suuruinen kuorma. Tällöin ääritilanteissa pettävä osa on helpommin korvattavissa oleva köysi.

Satamaköysissä käytetään yleisesti joustimia, jotka vähentävät oleellisesti aallokon aiheuttamia rasituksia kiinnityspisteisiin veneessä ja laiturilla. Joustavat kiinnitysköydet auttavat asiassa myös jonkun verran.  Jotkut venesatamat edellyttävät joustimien käyttöä veneissä laiturirakenteiden säästämiseksi.


Lisää asiaa veneen kiinnityksistä löydät esim. SPV:n sivuilta
Veneiden kiinnitykset kuntoon | Fixa förtöjningarna - SPV.fi