Syyskokous

 • la 27.11.2021
 • Majakkapaviljonki

Vavuli 27.11.2021 n. klo 09.45:

"THL:n antaman ja tarkentaman ravintola rajoituksen mukaisesti pakollinen koronapassi vaatimus alkaa sunnuntaina klo 00.01 joten tänään lauantaina ei vielä sitä vaadita."

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 27.11.2021 klo 18.00


1. Kokouksen järjestäytyminen 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
6. Esityslistan hyväksyminen 
7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2022 ja niiden suorittamisen ajankohdat 
9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 
10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varapuheenjohtajat 
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina 
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
13. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
        • Seuran visio ja toimintastrategia 
14. Kokouksen päättäminen


Slöörissä 2/2021 hallituksen esitykset syyskokoukseen maksuista jäivät julkaisematta. Oheisessa taulukossa on hallituksen esitys yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi muutettavista maksuista. 

Lisäksi hallitukselle on lähetetty seuran jäsenen virallinen esitys jäsenmaksujen korotuksesta (korotus 30 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 10 euroa perheen jäseneltä), mikä otetaan syyskokouksessa käsittelyyn maksujen suuruuksien määrittelyn yhteydessä (esityslista §8).v. 2021v. 2022Päätös

LIITTYMISMAKSUT

(kertamaksu seuraan liittymisen yhteydessä)

Varsinainen jäsen yli 18v.15018v. tai perheessä puoliso maksanut jäsenmaksun

20VUOSIJÄSENMAKSUTVarsinainen jäsen

80Yli 18v. perheenjäsen

20Alle 18v. perheenjäsen

(=juniorijäsen)

20TALVISÄILYTYSMAKSUT (Veneen talvisäilytys Kuotaanrannassa)

alle 8,5 m


40

80


8,5 – 11 m

60

120


yli 11 m

80

160


Kesäsäilytys jos vene 30.6. jälkeen säilytysalueella

150KATSASTUSMAKSUTYhteiskatsastus (APS:n jäseniltä)

0Erikseen tilattuna tai toiseen seuraankuuluva vene

20Katsastuskauden ulkopuolella eli 1.7.  jälkeen

40TUKIKOHTAMAKSUT

(avain toimitetaan jäsenelle jäsenmaksua vastaan)

APS:n jäsen

0Toiseen seuraan kuuluva venekunta/Yö

20

15-20


Pursituvan yöpymismaksu / yö (varaus aina tukikohtaisännältä)

10MAKSAMINEN


-       Jäsenmaksujen eräpäivä 15.2.

-       Talvi/kesäsäilytysmaksut laskutetaan 15.9.

-       APS laskuttaa jäsenmaksut sekä talvisäilytysmaksut – Jäsenmaksujen maksamisessa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa!

-       Muista palveluista (liput, kilpailu, ylim. katsastus jne.) saat pankkisiirron, jonka maksat pankkiin eräpäivään mennessä. Käytä viitenumeroa, jos sellainen on!

-       Oma-aloitteiset maksut: Maksun aihe sekä maksaja merkittävä viestikenttään selvästi!

-       Seuran tilinumero: FI92 5011 0920 0419 65

SEURAN VISIO JA TOIMINTASTRATEGIA 2022-2027 (hallituksen esitys)

1.    Perusteet

APS:n sääntöjen (2§) mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä.

SPV:n uusi strategia (Visio 2030) hyväksyttiin liittokokouksessa 28.11.2020:

1.    Viihdymme vesillä

2.    Menestymme maailmalla

3.    Kannamme vastuumme

2.    Toiminta-ajatus

Seuran sääntöjen (2§) mukaisesti tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää veneilyharjoituksia sekä -kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään veneilyharrastusta.

3.    APS:n visio

APS:n visio on olla oman tukikohdan omistaja ja ylläpitäjä, nykyisen kokoinen (n. 100 venettä/250 jäsentä) ja hyvähenkinen seura seuraavilla yhteisillä arvoilla:

1.    Viihdymme vesillä

a)    Harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti.

b)    Koemme yhteisöllisyyden merkityksellisenä ja veneilyn iloa.

c)    Arvostamme toimivia veneilypuitteita.

2.    Kehitämme valmiutta vaativiinkin veneilyolosuhteisiin

a)    Opimme tarvittavat veneilytaidot ja jaamme tietoa muille.

b)    Tuemme ja osallistumme nuorten veneilyharrastukseen.

3.    Kannamme vastuumme

a)    Huolehdimme ympäristöstä.

b)    Korostamalla veneilyturvallisuutta.

c)    Vaalimme seuramme imagon ja perinnön ylläpitämistä ja kehittämistä.

APS:n visio tukee SPV:n visiota (Visio 2030).

4.    APS:n toimintastrategia ja painopisteet (2022 - 2027)

Saavuttaaksemme seuramme vision keskittyy seuramme seuraaviin mitattavissa oleviin toimenpiteisiin – muutokset ja aikataulu tarkennetaan yhdistyksen kokouksissa:

-       Keinot:

o   Jäsenmäärän ylläpito (noin 250 jäsentä)

 • §  Veneilyharrastuksen esittelyt nuorille vuosittain 2021 -
 • §  Mahdollisten uusien jäsenten tutustumiskäynti Pirttisaareen kerran ilman perälippua 2021 -
 • §  (Moottoriveneilijöiden) tutustumis(purjehdus)päivät 2022 –

o   Rahoituspohjan turvaaminen

 • §  Oman työn osuus on varmistettava, jotta seura selviää ilman maksettua palvelua ja tilapäisesti korotettuja maksuja.
 • §  Varainhankinta-kampanjojen toimeenpano tarpeen mukaan (kalenterimyynti, paitamyynti, tmv.).
 • §  Vierasveneiden tukikohtamaksuksi vakiinnutetaan 15 - 20 € - kuitenkin huomioiden Keitele-Päijänne aluekokouksen yhteinen linjaus maksuihin (venekunta) – yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä (perustelu: yleinen hintakehitys ja Pirttisaaren ylläpito sekä saaren palvelukapasiteetin huomiointi).
 • §  Maksujen hintatarkastelu tarpeen mukaan (mm. Kuotaan talvisäilytysalueen osalta 2021).

o   Viestintä / Tiedotus

 • §  Vältettävä: Yleiseksi retkisatamaksi leimaantumista (vältetään sataman lisäämistä mm. retkeilykarttoihin ja Veneilykesä-kirjaan).
 • §  vuoden 2022 teema: ”APS 60-vuotta – perinteitä kunnioittaen.”
 1. ·         Jäsenten kokemuksen jakaminen – erityisesti uusille ja nuorille jäsenille.
 2. ·         Juhlien näkyvyys mediassa.

o   Veneiden talvisäilytyspaikka Kuotaassa ylläpidetään ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kehittämiseen

 • §  Kuotaan sataman kehittäminen 2022 - (Asikkalan kunta)
 • §  Kuotaan talvisäilytyspaikan valvontakamerajärjestelmä 2022 -
 • §  Vääksyn mastonosturihankkeen tukeminen 2022 -
 • §  Vesakon raivaus 2023, 2025, …

o   Pirttisaaren tukikohta ylläpidetään viihtyisänä ja turvallisena

 • §  Jokavuotiset huolto- ja hankintatoimenpiteet
 • §  Lape- ja palotikkaiden asennus 2022
 • §  Saunan sisäkaton korjaus 2022
 • §  Grillikodan peruskorjauksen viimeistely ja alaterassin teko 2022
 • §  Metsäalueen kivi- ja louhekasan maisemointi 2022
 • §  Naisten vanhan vessan metsäsillan rakentaminen 2022
 • §  Huussien käsipesujärjestelyt 2022
 • §  Työkaluvajan ja Pursituvan järjestely 2022
 • §  Pirttisaaren laiturin läheisyydessä olevista vaarallisista kareista tieto kotisivulle 2022
 • §  Metsäsiltojen uusinta 202X
 • §  Laiturin peruskorjaus (Päijänne LEADER-rahoitus?, Anu Taipale), kanoottilaiturin rakentaminen ja ilmoitustaulun siirto 202X,
 • §  Yhteysveneen hankinta 202X,
 • §  Purjejollan kunnostus (juniorityö talvella) 202X.

o   Katsastus - Veneilyturvallisuuden kehittäminen

 • §  Ylläpidetään ja kehitetään katsastustoimintaa

o   Koulutus ja kilpailut - Veneilyvalmiuksien kehittäminen

 • §  Koulutetaan seuran toimihenkilöitä – kilpailuorganisaatio/veneilykouluttaja/katsastaja (SPV) 2022 -
 • §  Ylläpidetään kilpailutoimintaa (Pirttisaari Race/EPR) ja pidetään moottoriveneilijät järjestelyissä mukana (kilpailuorganisaation välineistö ja ohjeistus) – ilmakuvat
 • §  Osallistutaan veneilykoulutukseen (SPV, Keitele-Päijänne alue, APS) 2022 -
 • §  Tuetaan ja osallistutaan juniorityöhön 2022 -
 • §  Mooring line -köydet Pirttisaareen 2022 (ohje kotisivulle)

o   Yhteisöllisyys, yhteishenki ja virkistystoiminta

 • §  Luonnonsatamatietojen kerääminen 2022 -
 • §  Järjestetään Pirttisaaressa liputuspäivinä liputus (viirin vaihto lippuun), ml veneiden juhlaliputukset
 • §  Järjestetään ainakin Pirttisaaren juhannus, Kotatanssit, Mastonkaato – iloiset, mutta hyvien tapojen mukaisesti (saaressa lapset huomioiden)
 • §  APS 60 -juhlajulkaisu 2022
 • §  APS 60 -juhlat (13.8.2022, Pirttisaari)
 • §  Ylläpidetään ja kehitetään kiinteistöjä yhteisillä talkoilla
 • §  Muistetaan jäseniä heidän suurina merkkipäivinään
 • §  Kiitetään ja kannustetaan jäseniä (Jos arvostat muita, niin sinuakin arvostetaan.)

-       Painopisteet:

 • §  Juonioritoiminnan tukeminen (Jollakeskus)
 • §  Pirttisaaren tukikohdan kehittäminen
 • §  Eroon myrkkymaaleista
 • §  Seuran toiminnan jäsenmäärän ja volyymin säilyttäminen nykyisellä tasolla
 • §  Viestinnän terävöittäminen