APS:n sääntömuutos on hyväksytty

31.7.2023

Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt jäsenkokouksen aiemmin hyväksymät säännöt. Muutokset koskevat sääntöjen kohtia 4 ja 9. 

Kohta 4: Juniorijäsenen siirtyminen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi; "Hallitus voi hyväksyä juniorijäsenen siirtymisen ilman liittymismaksua."

Kohta 9: Hallituksen kokoonpano; "vähintään kuusi (6) jäsentä ja enintään kahdeksan (8), joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja." 

Uudet säännöt otetaan käyttöön välittömästi, mutta kuitenkin niin, että nykyinen hallituksen kokoonpano säilyy kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Ks. tarkemmin kotisivujen kohdassa Seura > Säännöt